AOTY 2022 – Positive Impact Award: waarom VO Group?

Walk the talk. VO heeft niet gewacht tot duurzaamheid een milestone werd in de marcom sector om in sterke waarden te investeren. Die vormen zelfs het DNA van het eventbureau dat opgericht werd door Michel Culot. Meerdere belangrijke partnerships opgestart sinds de jaren 2000 stelden de verschillende onderdelen van de groep in staat om zich toe te leggen op de verwezenlijking van duurzame projecten en tegelijk te beginnen aan een interne transitie gebaseerd op hun bedrijfsimpact. Niet onbelangrijk, als je weet dat events een voor de hand liggende impact hebben op het milieu.

In 2016 besloot VO Group deze positie ook formeel tot uiting te brengen en tegelijk een actieprogramma op te zetten om de impact van zijn activiteiten te beperken. Deze aanpak is opgebouwd rond drie pijlers: begrijpen (waarom en hoe heeft de activiteit een impact op onze omgeving), leren (door gegevens te analyseren, door vergelijkingen te maken en besluiten te delen) en beperken (door nieuwe praktijken in te voeren om de negatieve impact in te dijken en en de positieve te versterken).

“Deze aanpak is onze leidraad bij al onze acties, met al onze stakeholders. We streven naar voortdurende verbetering (…) Het is een proces dat nooit af zal zijn, we kunnen altijd verder gaan in duurzaamheid. Door de inspanningen in kleine stappen op te delen, kunnen we vooruitgang boeken en onze teams gemotiveerd houden”, aldus het dossier van de VO-groep.

Deze etappes worden belichaamd door de vele tools en partnerschappen die VO ontwikkeld heeft. En daarvan is de Circular Event Toolkit, een open source tool die de evenementensector wil omvormen van een hoofdzakelijk lineair model dat een aanzienlijke milieu-impact genereert, naar een circulair, ecologisch en ethisch model. Andere instrumenten en partnerschappen worden gebruikt om zijn eigen koolstofvoetafdruk te berekenen, alsook die van de georganiseerde evenementen en de gevoerde campagnes, voor de compensatie met CO2 Logic of Microsol.

Vorig jaar engageerde het bureau zich nog om zijn impact op de biodiversiteit te verminderen. Het werkt met name samen met Beeodiversity aan de ontwikkeling van meetindicatoren en oplossingen om die te verminderen, te compenseren en om te keren. Een ander voorbeeld van het engagement van VO is het partnerschap met Alpaca om de voedselverspilling – een ware plaag in de eventsector – te verminderen en om een systematische inzameling van overschotten op te zetten na events; alle bruikbare voedingsmiddelen worden zo verdeeld onder mensen die het nodig hebben en de rest wordt gerecupereerd om via biomethanisering te worden omgezet in energie.

Enzovoort enzoverder. Aan acties geen gebrek en ze overtuigden de AOTY-jury ervan om zijn eerste Positive Impact Award toe te kennen aan de groep die nu geleid wordt door Xavier Vincent en Alexandre Velleuer.

Share This