Best Place to Work 2020 : Ogilvy Social.Lab

Toen we Rob Hill, CEO van Ogilvy Social.Lab, in 2018 vroegen naar de redenen die voor hem de doorslag gaven om zijn functie bij Oglivy in Zuid-Afrika in te ruilen voor die van CEO bij de Belgische vestiging van het bureau, kwam hij met diverse argumenten. Hij verwees om te beginnen naar de plannen om het samenwerkingsmodel met Social.Lab dat in 2013 van start ging onder impuls van Yves Baudechon en Gilles Bindels, uit te breiden naar andere landen. Waarmee hij dus bedoelde dat ons land model kon staan voor de rest van de groep. Hij haalde ook de ondernemingsgeest die het bureau kenmerkt aan: “Die leidt tot synergiën tussen onze creatieve en strategische teams, waardoor de talenten die we in huis hebben beter tot hun recht komen”, zei hij toen. Hij prees tot slot het rijke potentieel dat Ogilvy SocialLab in huis had om opmerkelijk en excellent werk af te leveren.

Ondertussen zijn we een paar jaar verder en bewees Ogilvy Social.Lab dat Hill gelijk had. Vandaag telt het Brusselse bureau 128 medewerkers die actief zijn binnen een vlakke hiërarchische structuur waar mensen snel of op hun eigen tempo kunnen evolueren. Die gestage ontbolstering wordt mede mogelijk gemaakt door een heldere evaluatie en een rechtstreekse toegang tot het management, wat leidt tot een hoog vertrouwen. Mensen krijgen dus het gevoel dat ze een duidelijk zicht hebben op hun professionele toekomst binnen het bureau, iets wat bijzonder bevorderlijk is voor hun motivatie.

Zelfs in de onzekere coronatijden koos het bureau voor een transparante aanpak en probeerde het de noodzakelijke coronamaatregelen en de onvermijdelijke tijdelijke werkloosheid zo beperkt mogelijk te houden. Dat kwam de samenhorigheid en de gemeenschapszin van zijn teams alleen maar ten goede.

Ook bevorderlijk voor de jobtevredenheid bij het bureau, is de permanente aandacht voor bijscholing. Naast de populaire Social Academy die internationale uitwisselingen tussen de verschillende vestigingen stimuleert, voorzag het bureau het afgelopen jaar 35u opleiding per persoon.

Los daarvan besteedt het extra aandacht aan diversiteit en inclusiviteit. Binnen Ogilvy Social.Lab in Brussel werken dertien verschillende nationaliteiten. En alsof dat nog niet volstaat om de rijkdom van zoveel verschillende horizonten te waarderen, wordt er ook een specifieke Diversity Training georganiseerd, onder andere om unconscious bias tegen te gaan en inclusiviteit aan te moedigen.

Share This