VO Group, Silver Innovator Agency: the reasons why

Dat ze bij VO Group een voortrekkersrol spelen als het gaat over duurzaamheid in de communicatiesector, weten we al langer dan vandaag. Het bureau dat uit de grond gestampt werd door Michel Culot en er sinds zijn oprichting in slaagde gestaag te diversifiëren, pakte ook dit jaar en voor de tweede keer op rij de hoofdprijs in de categorie Positive Impact.

Dat het een Silver behaalde in de categorie Innovator Agency heeft alles te maken met de manier waarop het deze duurzame prioriteit inbedt in zijn positionering en activiteiten. Aan de basis ligt de overtuiging dat de dringende nood aan een vreedzame, duurzame en authentieke samenleving met een centrale plaats voor de mens, in de eerste plaats een kans voor innovatie en nieuwe business is. Die gedachte loopt als een rode draad doorheen de aanpak en de strategie die de groep al sinds bijna een decennium toepast.

De aldus beoogde innovatie krijgt sinds meerdere jaren vorm via de creatie van eigen geïntegreerde tools en partnerships, zoals de verschillende koolstofvoetafdrukcalculators en de vorig jaar bekroonde Circular Event Toolkit, een open source tool die de evenementensector wil omvormen van een hoofdzakelijk lineair model met een zware impact op het milieu naar een circulair, ecologisch en ethisch model.

Wat het bureau dat vandaag onder leiding staat van Alexandre Velleuer en Xavier Vincent (foto) vooral onderscheidt in zijn filosofie, is dat het vanaf dag 1 ruime aandacht besteedde aan benchmarks als de sleutel tot het verbeteren van diensten en gedrag, zowel met betrekking tot de eigen activiteiten als die van leveranciers, stakeholders en klanten.

Dat is waar My Impact Tool op de proppen komt: een platform om de milieu- en maatschappelijke prestaties van eventprojecten en communicatiecampagnes te verbeteren, door de jarenlang opgebouwde expertise op dezelfde plek te verenigen.

Die wordt hoofdzakelijk ter beschikking gesteld van de klanten in de vorm van gedetailleerde rapporten over hun voetafdruk die ze kunnen gebruiken in hun eigen bedrijf en in hun communicatie. Dankzij de implementatie van de tool werd de CO2/deelnemer bij fysieke evenementen naar verluidt al met 15% verminderd ten opzichte van 2021.

Bedoeling is om op korte termijn te kunnen switchen van een post project report naar een pre-project analyse en zo negatieve impact te voorkomen door bepaalde componenten aan te passen.

Vermelden we nog dat VO Group vanuit zijn engagement voor een betere wereld en een duurzamere communicatiesector sinds de oprichting in januari 2022 lid is van de Sustainability taskforce van de ACC.

Share This